top of page

Elk systeem beheerd door Texecom Cloud brengt een jaarlijkse vergoeding met zich meeWe hebben het prijsmodel voor het toevoegen van systemen aan Texecom Cloud afgevlakt en bieden nu een 3-jarig systeemprijsplan aan om voor nog meer toegevoegde waarde.

Whilst the Texecom Cloud will operate in other areas, we do not guarantee support or management of the service outside of the regions listed above. Texecom Cloud is currently not available in South Africa.

bottom of page